Acties gezondheidspromotie

In het BGC vinden we het belangrijk om niet enkel zorg te bieden bij ziekte of kwetsuur, maar ook voldoende aandacht te besteden aan preventie en gezondheidsbevordering.

Concreet betekent dit dat we onze patiënten bewust willen maken van allerlei factoren die invloed hebben op hun lichamelijk en geestelijk welzijn. Meer nog: met gerichte informatie, sensibilisatie en projecten rond verschillende gezondheidsthema’s willen we onze patiënten aanmoedigen tot het nemen van gezonde keuzes en het opbouwen van een gezonde levensstijl. Belangrijke thema’s zijn bv. gezonde voeding en beweging, psychosociaal welbevinden, vaccinaties, stoppen met roken, …

Tamara, die ook als maatschappelijk assistente werkt in het BGC en Rosita, verpleegster coördineren onze werking rond gezondheidspromotie en krijgen hierbij de ondersteuning van een multidisciplinair team!