Missie en visie

Visie

Het centrum heeft zich een aantal doelstellingen gesteld:
Een aangepaste, laagdrempelige en integrale eerstelijnsgezondheidszorg

-    te organiseren voor iedereen

-    aangepast voor allochtonen en kansarmen

-    door een multidisciplinair team bestaande uit vertrouwenspersonen

-    en de zelfredzaamheid van de patiënt te motiveren en te steunen
 

een aangepaste werking op vlak van preventie en gezondheidspromotie

-     met geëigende methoden om informatie over te dragen

-     ten einde de onafhankelijkheid van de zorgverstrekkers te bekomen

-     in een algemeen welzijnsperspectief
 

*om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen, in overleg en samen met andere partners om samen in te spelen op de welzijnsnoden van onze eigen patiënten en die van de omwonenden van ons doelgebied.
 
*om een goede werkgever te zijn voor alle werknemers en vrijwilligers van de vzw. Hieraan wordt gewerkt door te zorgen voor een degelijk personeelsbeleid waarin zowel de lonen als de materiële noden van de werknemers goed  ingevuld worden enerzijds. Anderzijds door een werkgroep personeel op te richten waarin vertrouwenspersonen zijn aangesteld die waken over het morele welzijn van de mensen die een opdracht hebben in ons centrum.

Evolutie

Het centrum werkt vanaf 1983 in het gebied en sinds 2001 met het forfaitair betalingssysteem.
In januari 2001 waren 1200 patiënten ingeschreven. Het centrum kende een evolutie naar 2081 inschrijvingen op 01/04/2004.

Inhoudelijk werd er een duidelijke structuur uitgewerkt waarbinnen een kwalitatief gezondheidsaanbod gecreëerd werd dat berust op een aantal belangrijke pijlers: 

-   gemakkelijke financiële en sociale toegankelijkheid

-   patiëntenparticipatie

-   een accent op preventie en gezondheidspromotie

-   een structurele samenwerking met organisaties werkend binnen een algemeen welzijnsperspectief en dit zowel inhoudelijk als beleidsmatig

-   een curatief multidisciplinair zorgenaanbod gericht naar de specifieke problemen binnen de doelgroep

-   multidisciplinair team met een gestructureerd patiëntenoverleg

-   integrale benadering van de patiënt

-   respect voor de autonomie van de patiënt