Kinesisten

Kinesitherapie betekent letterlijk: genezen door te bewegen.

Dit betekent dat de kinesisten enerzijds door manuele therapie je lichaam beter willen laten bewegen. Anderzijds willen zij je graag begeleiden om tot meer bewegen te komen.

Voor wat kan je dus concreet terecht bij onze kinesitherapeuten:

  • Klassieke pijnklachten van nek, rug of ledematen
  • Revalidatie na operatie of ongeval
  • Zwangerschapskiné (begeleiding voor en na de bevalling)
  • Ademhalingsoefeningen bij hyperventilatie of spanningen
  • Begeleiding naar meer bewegen of sportbeoefening
  • Houdingscorrectie en vragen rond ergonomie
  • Coaching bij chronische aandoeningen zoals obesitas, diabetes, chronische pijn, fibromyalgie, …

Onze kinesisten werken enkel op afspraak en op voorschrift van huisarts of specialist.                                                                                                   Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden of persoonlijk aan het onthaal.

Belangrijke mededeling: Indien je niet op de gemaakte afspraak kan komen moet je voldoende op voorhand de kinesisten verwittigen dat je niet aanwezig kan zijn.                                                                                                                                                                                                                           Indien je dit niet doet, moet de kinesist, (om onze diensten goed te kunnen laten werken), de volgende afspraken die er voor jou opgeschreven staan schrappen.                                                                                                                                                                                                                    Indien je twee maal zonder te verwittigen niet op de afspraak komt, zal de kinesist de te nemen maatregelen met je bespreken.

Tijdens het wekelijks overleg hebben de kinesitherapeuten de mogelijkheid om problemen/het revalidatieproces te bespreken met de collega-kinesisten, maar ook met artsen, verpleegkundigen,....

Mevr. Heidi Kenis

Kinesisten

Dhr. Patrick Philtjens

Kinesisten