Historiek

De vzw Buurtgezondheidscentrum Althea, voormalig Buurtgezondheidscentrum Zwartberg – Waterschei is ontstaan op vraag van en uit het buurtwerk van Zwartberg in 1983. 

Vanaf 2 oktober 2017 opent BCG Zenia, een nieuw antennepunt in Opglabbeek om het tekort aan huisartsen in deze regio op te vangen. Wij werken volgens dezelfde principes als Althea.

Het Buurtgezondheidscentrum heeft als doel om voor alle bewoners in de wijken van Zwartberg, Waterschei en Opglabbeek gezondheidszorgen te bieden die voldoen aan de volgende eisen:

  • kwaliteitsgeneeskunde
  • lage drempel
  • multidisciplinair
  • integrale benadering
  • aanbod van gezondheidsopvoeding en preventie

 
Ontstaan

In de nasleep van de systematische sluitingen van de Kempische Steenkoolmijnen, einde jaren zestig en in de jaren zeventig, raakten een groot aantal inwoners van Genk in sociale en economische problemen.

Het Buurtwerk van Zwartberg en Waterschei organiseerde bijeenkomsten voor de inwoners van de wijkenHier hoorde men verscheidene noodkreten van buurtbewoners, waarop de buurtwerking soms wel, maar vaak ook geen direct antwoord kon geven.

Op dat ogenblik was één van de noden, een goede en betaalbare gezondheidszorg met oog voor de problematiek  rondom de patiënt.

Als antwoord hierop organiseerden  verantwoordelijken en vrijwilligers uit het buurtwerk de eerste aanzet tot een Buurtgezondheidscentrum. Daartoe werd er een vzw  opgericht  tijdens de Algemene Vergadering van 26 mei 1983 en de statuten verschenen voor het eerst in het Belgische Staatsblad op 10 mei 1984.

Het eerste Buurtgezondheidscentrum vestigde zich in de Paul Habetslaan 3 in Zwartberg.  Op 26 februari 1987 verenigden een aantal leden van de vzw zich in een Coöperatieve Vennootschap om het pand in de Socialestraat 6 te kunnen aankopen. De vzw huurde dit pand tot 18 december 2009.

Het tweede Buurtgezondheidscentrum werd op 4 december 1994 geopend in de Binnenlaan 3 bus 2 in Waterschei. Dit initiatief is een aanbod voor de Turkse gemeenschap in Waterschei (dat hier een grote groep allochtonen woont blijkt uit de cijfers onder het hoofdstuk werkingsgebied).

Beide centra werden  georganiseerd door dezelfde vzw en hadden als maatschappelijke zetel Sociale straat 6  in Zwartberg.

Op 18 december 2009 verhuisden zowel de vestiging van de Socialestraat als die van de Binnenlaan naar een nieuw gebouw op de Risstraat 22.

In de opstartfase bood men  prestatiegeneeskunde aan tegen terugbetalingstarief. Maar al vrij snel  kwam er een aanbod  van multidisciplinaire  diensten. Het team van huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten werd reeds in de jaren tachtig aangevuld met een diëtiste. Later volgden de disciplines medische voetverzorging, psychologie en maatschappelijk werk.

Reeds van in de opstartfase is de vrijwilliger dé spilfiguur aan het onthaal.

De huisartsgeneeskunde, de verpleging en de kinesitherapie werken sinds 01.01.2001 met het forfaitaire betalingssysteem. Dit wil zeggen dat patiënten zich in het Buurtgezondheidscentrum  inschrijven door een overeenkomst te sluiten. Hierdoor verbinden deze personen  zich  om "voor alle zorgen van huisartsgeneeskunde, verpleging en kinesitherapie" een beroep te doen op het B.G.C.. De patiënt betaalt zelf een jaarlijks remgeld van 2,5 euro.