Huisartsen

Op dit moment werken we met 2 huisartsen. Zij staan in voor alle consultaties en huisbezoeken.

  • Raadpleging enkel op afspraak
  • De arts voorziet 15 minuten per patiënt
  • Bij een complexe zorgvraag: best een dubbele afspraak vragen
  • De patiënt zal gestimuleerd worden om op afspraak te komen: de arts heeft meer materiaal/meer gegevens ter beschikking in het kabinet
  • Na 19u is een huisarts (volgens een beurtrolsysteem) ter beschikking, voor dringende gevallen.
  • Huisartsen houden wekelijks overleg met elkaar (o.a. rond patiënten met een complexe problematiek) maar ook met de andere disciplines (kiné, verpleging, maatschappelijk assistent)
  • Preventie en het psychosociale aspect van de zorg is een belangrijk onderdeel van het huisartsennetwerk

Kennismaking huisartsen:

Goele Janssen heeft haar -toen nog- kandidaturen in Diepenbeek gevolgd en is daarna naar Leuven verkast. Ze is afgestudeerd in 1993 en erkend als huisarts in 1995. Haar brede interesse binnen de huisartsgeneeskunde is iets typerend. Ze houdt van werken met kinderen , maar ook van ouderen-zorg. Patiënten met kleine traumata en kleine hechtingen kunnen bij haar terecht. Ook is ze getraind om infiltraties bij verschillende gewrichtsklachten te zetten.Twee keer per week is ze nog werkzaam in het buurtgezondheidscentrum Althea in Genk, en dat al meer dan 20 jaren.Ze zingt in het koor van Oudsbergen en heeft interesse voor fotografie.Dit alles, samen met de zorg voor haar gezin ( 2 zonen) houdt haar meer dan goed bezig.

Nele Bracke is een huisarts die na een omzwerving haar eerste liefde heeft teruggevonden. De voorbije 10 jaar was ze werkzaam als CLB-arts en als arts op de consultatiebureaus van Kind en Gezin. Tijdens deze periode zag ze haar dochters en zoon opgroeien tot zelfstandige lagereschoolkinderen. De laatste jaren begon het weer te kriebelen om als huisarts aan de slag te gaan. Mensen doorheen hun leven bijstaan op vlak van  gezondheid, rekening houdend met hun eigen leefwereld, wat is er mooier dan dat? Natuurlijk behoudt ze haar interesse voor het opgroeiende kind en hun gezin. Ook ziet ze een waardige oude dag voor iedereen als een uitdaging waaraan ze mee wil werken.  
Is ze niet aan het werk, dan geniet ze graag van een spannend boek, een inspirerende film of een goed gesprek.  

Dr. Goele Janssen

Huisartsen

Dr. Nele Bracke

Huisartsen

Dr. Patrick Vanmechelen

Huisartsen

Dr. Nathalie Delwiche

Huisartsen