Maatschappelijk werk

Wanneer je als patiënt geconfronteerd wordt met moeilijkheden op sociaal, administratief of financieel vlak, is het vaak moeilijk om zelf de weg naar de juiste hulpverlening te vinden. Onze maatschappelijk assistente Tamara kan je hierbij helpen. Je kan, via de huisarts of op eigen initiatief, bij haar terecht voor:

  • Het invullen van papieren, uitleg van een factuur of brief
  • Vragen over thuiszorg, bejaardenhulp, poetshulp, …
  • Info rond terugbetalingen, uitkeringen, tegemoetkomingen, …
  • Ondersteuning of gerichte verwijzing bij werkproblemen, financiële problemen, huisvestingsproblemen, …
  • Ondersteuning bij relatie- of opvoedingsproblemen
  • Een luisterend oor wanneer het allemaal teveel wordt
  • Alle andere vragen waarbij je niet weet tot wie je je best richt

Samen met jou onderzoekt zij de situatie en wordt er op zoek gegaan naar de meest gepaste oplossing. Wanneer het nodig is, zal zij contacten leggen met meer gespecialiseerde hulpverlening.

Naast deze individuele hulpverlening werkt Tamara ook nauw samen met de andere hulpverleners in het BGC, om zo de best mogelijk zorg te garanderen!

 

Mevr. Tamara Sujew

Maatschappelijk werk